Citroenzuur

vanaf 2,10
Prijs inclusief btw, exclusief verzendkosten


Mogelijke levermethoden: Afhalen, Briefpost, Pakket tot 350 gram België, Pakket Niet Naar de Buren Versturen, Glijdende tarieven:, Glijdende tarieven Belgie:

Citroenzuur

 

Indien uw most te weinig zuur bevat kunt u deze aanzuren. Het zal geen verrassing zijn dat citroenzuur smaakt naar citroen.

De zuurgraad wordt doorgaans aangegeven in grammen wijnsteenzuur per liter. Aangezien citroenzuur een sterker zuur is dan wijnsteenzuur heeft u slechts 0,85 gram nodig om de zuurgraad van 1 liter met 1 te verhogen.

In de blog kunt u meer informatie vinden over het meten van zuur.

 

P.S.

Citroenzuur is ook heel goed te gebruiken om uw keukenapparatuur te ontkalken.

 

briefpost-levenindebrouwerij

 

Officiële Informatie

Gevarenpictogram:

irriterend-levenindebrouwerij

 

Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen: H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen: P264: Na het werken met dit product (handen en blootgestelde huid) grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337 + P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Klanten die dit product kochten, kochten ook

Sulfiet
vanaf 2,55
Gistvoeding
vanaf 1,75
Silicone Stop met Gat
vanaf 1,85
Flessenvuller
3,25
**
Prijzen exclusief verzending

Blader ook door deze categorieën: Overige Ingredienten, Reinigen