Appelzuur

vanaf 3,25
Prijs inclusief btw, exclusief verzendkosten


Mogelijke levermethoden: Afhalen, Briefpost, Pakket tot 350 gram België, Pakket Niet Naar de Buren Versturen, Glijdende tarieven:, Glijdende tarieven Belgie:

Appelzuur

 

Indien uw most te weinig zuur bevat kunt u deze aanzuren. Het zal geen verrassing zijn dat appelzuur smaakt naar zure appel.

De zuurgraad wordt doorgaans aangegeven in grammen wijnsteenzuur per liter. Aangezien appelzuur een sterker zuur is dan wijnsteenzuur heeft u slechts 0,9 gram nodig om de zuurgraad van 1 liter met 1 te verhogen.

In de blog kunt u meer informatie vinden over het meten van zuur.

 

 

briefpost-levenindebrouwerij

 

Officiële Informatie

Product is niet opgenomen op de lijst van gevaarlijke producten (Annex 1 bij Richtlijn 67/548/EG, recentste aanpassing). De ondervermelde gegevens worden aanbevolen door de producent.

Gevaarsymbo(o)l(en):

 

irriterend-levenindebrouwerij

 

R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

 

S22 - Stof niet inademen.

S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Blader door deze categorie: Overige Ingredienten