Salpeter E251

vanaf 2,15
Prijs inclusief btw, exclusief verzendkosten


Mogelijke levermethoden: Afhalen, Briefpost, Pakket tot 350 gram België, Pakket Niet Naar de Buren Versturen, Glijdende tarieven:, Glijdende tarieven Belgie:

Salpeter E251

 

Salpeter / natriumnitraat (NaNO3) is een kleurloos zout dat wordt gebruikt als conserveermiddel, en om kleurverlies in vlees tegen te gaan.

In de eerste fase van het pekelen worden de nitraationen omgezet in nitrieten. Het beste wapen in de strijd tegen bacteriën, en met name de botulisme bacterie. Nitriet is niet gezond, maar gezonder dan een botulisme vergiftiging. Pikant detail: deze bacterie heeft zijn naam te danken aan het Latijnse woord voor worst, botulus. Dat is te beschouwen als een duidelijke waarschuwing voor worstmakers.

In de volgende fase reageren de nitrietionen met myoglobine. Dit eiwit is verantwoordelijk voor de roze kleur van vlees, maar dit is niet blijvend. Het product van de reactie is nitrosomyoglobine. Hierdoor blijft de fraaie kleur van uw vlees. Ook bij hogere temperaturen.

 

Een recept

Ingrediënten voor 5 kg vlees

 • 1 tl gemalen peper
 • 2 tl Marjolein
 • 2 Laurierbladeren
 • 5 Gedroogde pimentkorrels
 • 12 Jeneverbessen
 • Een paar kruidnagels
 • Een snuifje gedroogde koriander
 • Een snuifje tijm
 • 2,5 liter water
 • 10 gram salpeter
 • 200 - 400 gram zout
 • 1 tl suiker

Kook de kruiden 10 minuten in het water.
Laat het mengsel afkoelen en voeg de salpeter, het zout, en de suiker toe.
Gebruik een injector om 100 ml pekel op diverse plekken in het vlees te spuiten.
Plaats het vlees in een stenen of emaille pot en voeg de pekel toe. Het vlees moet volkomen ondergedompeld zijn.
Zet de pot 7 tot 9 dagen in de koelkast. Keer het vlees om de 3 dagen.
Hierna kan het vlees gekookt, gebakken, gerookt, of gegrild worden.

 

 

briefpost-levenindebrouwerij

 

Officiële Informatie

 

brandbaar-levenindebrouwerijwaarschuwing-levenindebrouwerij

 

Signaalwoord: Gevaar

Gevaarsindicatie: H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H272: Kan brand bevorderen; oxiderend.

 

Preventie:

P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P280: Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P280 + P283: Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming en vuur/vlambestendige kleding dragen.

P221: Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.

P220: Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

P264: Na het werken met dit product grondig met veel water en zeep wassen.

 

Veiligheidsaanbevelingen

P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337 + P311: Bij aanhoudende oogirritatie : Een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

P370 + P378: In geval van brand: blussen met waterspray.

Wij bevelen ook het volgende aan:

**
Prijzen exclusief verzending

Blader door deze categorie: Kruiden en Pekelen